ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Έντυπα αδειών
ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ Υ.Δ.
ΑΙΡΕΤΟΥ ΟΤΑ Α' & Β' ΒΑΘΜΟΥ
ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ Η' ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ
ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ
ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ
ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ
ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
9ΜΗΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ
ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ν.4075_2012
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΑΙΡΕΤΟΥ ΟΤΑ Α' & Β' ΒΑΘΜΟΥ
ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΧΕΙΑΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ Η' ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ
ΓΑΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩ
ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ